helptranscenter.org
بررسی کامل تاثیرات هورمون تستسترون بر رویش موی صورت
بررسی کامل تاثیرات هورمون تستسترون بر رویش موی صورت مترجم : سعید.ش با شروع تستسترون درمانی رویش مو های جدید به تدریج در نواحی صورت و بدن رخ می دهد و همچنین تعداد و ضخامت مو های دست ها ، پا ها و نوا…