helptranscenter.org
انتقاد از عملکرد دکتر علیرضا جلالی (جراح پستان) در بیمارستان میلاد در تهران برای عمل تخلیه سینه
انتقاد از عملکرد دکتر علیرضا جلالی (جراح پستان) در بیمارستان میلاد در تهران برای عمل تخلیه سینه مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.…