helptranscenter.org
قرار دادن پنایل ایمپلنت برای نعوظ در آلت تناسلی مردانه در ترنس های زن به مرد و مردان سیسجندر (غیرترنس) که از ناتوانی جنسی رنج می برند
قرار دادن پنایل ایمپلنت برای نعوظ در آلت تناسلی مردانه در ترنس های زن به مرد و مردان سیسجندر (غیرترنس) که از ناتوانی جنسی رنج می برند نویسنده و مترجم: محمد بهامین آسمانی…