helptranscenter.org
هشدار جدی نسبت به بی مسئولیتی پزشکان در برخورد با ترنس ها در عملهای تغییرجنس
هشدار جدی نسبت به بی مسئولیتی پزشکان در برخورد با ترنس ها در عملهای تغییرجنس مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.…