helptranscenter.org
نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس
نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس نویسنده: علی سام منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس با توجه به اینکه ما شهروند ایرانی هستیم، آزادی داریم برای ا…