helptranscenter.org
حس جنسی در عمل فالوپلاستی ترنس های مرد
حس جنسی در عمل فالوپلاستی ترنس های مرد نویسنده: محمد بهامین آسمانی در عمل فالوپلاستی مناطق اهداکننده متفاوتی برای گرفتن فلپ وجود دارد مانند، ساعد دست، ران پا ،شکم، کشاله ران، عضله کمر و ساق پا می ب…