helptranscenter.org
لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها خودداری شود
لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها اجتناب شود مترجم: محمد بهامین آسمانی: هنگام آماده شدن برای عمل جراحی تغییرجنس، ممکن است نیاز به قطع موقتی برخی از داروها و گیاهان…