hellomhello.wordpress.com
Dressing modestly
“Ate ano ba dapat ang suot pagpupunta ng church o paano manamit ang isang Christian?” Isa sa napaka-daming tanong ng little sister kong si Jean. Could you please give me some advice on how to dress…