hellomhello.wordpress.com
I am a changed woman
Hindi ko alam kung paano ko sisimulan na isalaysay ang aking buhay. Napakaraming nangyari na ni minsan hindi ko man lang naisip na magaganap. August 6, 2011 na-invite ako ni Shane (college friend a…