hellokhunmor.com
เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles bursitis) - Hello Khunmor
เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles bursitis) เป็นการอักเสบที่มีอาการปวดและบวม ที่ถุงน้ำช่วยลดการเสียดสีของเอ็นร้อยหวาย (Achilles bursa)