hellokhunmor.com
ผื่นผิวหนัง (Skin Rash) - Hello Khunmor
ผื่นผิวหนัง เป็นความผิดปกติของสีผิว และลักษณะของผิว ที่เกิดจากการอักเสบ หรือจากสาเหตุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาการนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง