hellokhunmor.com
ความดันโลหิตสูงขั้นต้น (Prehypertension) - Hello Khunmor
ความดันเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเรียกว่า ความดันโลหิตสูงขั้นต้น (Prehypertension) มักกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงในภายหลัง ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเอง