hellokhunmor.com
โรคเชื้อราที่เล็บเท้า (Toenail Fungus) - Hello Khunmor
โรคเชื้อราที่เล็บเท้า คือ การติดเชื้อราที่เล็บเท้า โดยสามารถติดเชื้อได้ผ่านรอยแตกของเล็บ หรือบาดแผลบนผิวหนัง อาจทำให้เล็บเท้าเปลี่ยนสีหรือหนาขึ้น