hellokhunmor.com
แมงกะพรุนต่อย (Jellyfish stings) - Hello Khunmor
แมงกะพรุนต่อย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยามไปเล่นน้ำหรือดำน้ำในทะเล บางอย่างอาจมีแค่อาการปวดและรอยปื้นแดง แต่แมงกะพรุนบางชนิดก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้