hellokhunmor.com
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) หรือ อาการติดเชื้อที่ไต - Hello Khunmor
กรวยไตอักเสบ หรือที่รู้จักกันว่า ไตติดเชื้อ คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินปัสสาวะแบบเฉพาะ ที่อาจเริ่มต้นขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ