hellokhunmor.com
10 วิธี จัดการกับความโกรธ ก่อนมันจะย้อนมาทำร้ายเรา - Hello Khunmor
จัดการกับความโกรธ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เนื่องจากความโกรธนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น มาเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์โกรธกันดีกว่า