helenwigh.wordpress.com
Redigera med hjälp av kapiteldokument
Om du vill ha en bra, snabböverskådlig översikt på ditt manus under redigeringsfasen och där du samtidigt kan anteckna ner ändringar och idéer är kapiteldokumentet något för dig. När jag kör igång …