helenwigh.wordpress.com
En framgångsstrategi
Jag har utvärderat mina strukturella förändringar. Här nedan skriver jag om vad det har gett mig och min skrivprocess: Tack vare att jag faktiskt fortfarande använder mig av min Bullet Journal som …