heidlgyorgy.com
Az Ige testté, az Egyház Krisztus tagjává lett
A korai keresztény szerzők szerint Ádám prófétai erőt is kapott teremtésekor, Isten ereje és lehelete által mondott próféciákat feleségéről, akit az élők anyjának nevezett (vö. Ter 3,20). Megjövend…