heidlgyorgy.com
A teológus sajtótájékoztatója
Krzysztof Charamsa prelátus, a Hittani Kongregáció tagja, a Nemzetközi Teológiai Bizottság titkárhelyettese, a Pápai Gergely Egyetem és a Regina Apostolorum Pápai Egyetem teológia tanára október 3-…