heidlgyorgy.com
Volt-e tulajdona Ádámnak és Évának?
John Ball vándorprédikátort „rendszerkritikus” beszédei miatt többször bebörtönözték. 1381 júniusában is éppen a canterburyi érsek vendégszeretetét élvezte a kenti Maidstone börtönében, amikor kitö…