heidlgyorgy.com
A gazdagság megosztása
A társadalmi kérdések iránt fogékony egyházatyák (elsÅ‘sorban Alexandriai Kelemen, Nagy Szent Bazil, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Aranyszájú Szent J…