heidlgyorgy.com
Ne szomorkodj, hogy kimégy a Paradicsomból!
„A harmadik órában ment be Ádám a Paradicsomba, három óra hosszat örvendeztek Isten jótéteményének, három óra hosszat voltak mezítelenek, s a kilencedik órában mentek ki a Paradicsomból.” Közben az…