heidlgyorgy.com
Egy ma is időszerű, korai latin keresztény apológia
Amikor a középkori szerzetesek Arnobiusnak, a keresztény hitre tért III. századi siccai rétornak A pogányok ellen (Adversus nationes) c. munkáját olvasva a hetedik könyv végére értek, nem sejtetté…