heidi-meen.com
Endelig!
I 1952 skjedde det endelig. Et lykkelig menneske ble observert. Riktignok i New York, men den oppsiktsvekkende hendelsen nådde også Norge. Notisen sto på trykk i Vestfold Arbeiderblad 7. januar sa…