hedtec.fi
Ilmaverhokojeiden elinkaarikustannuksissa on merkittäviä eroja
Ilmaverhokojeiden elinkaarikustannuksissa on huomattavia eroja. Kojeiden suorituskyky ja huoltokustannukset vaikuttavat olennaisesti ilmaverhokojeiden pitkän aikavälin kokonaiskustannuksiin. Ilmaverhokojeita kilpailutettaessa ja kohteeseen valittaessa jää elinkaarikustannusten kartoitus helposti tekemättä. Erityisesti huoltokustannusten osalta ei loppukäyttäjän kuluja huomioida riittävästi. Elinkaarikustannuksia laskettaessa on kiinnitettävä huomiota varsinkin kojeen suorituskykyä ylläpitäviin huoltokuluihin. Mikäli ilmaverhokojeen suorituskyky heikkenee likaisen suodattimen ja liian vähäisen huollon takia nousevat kojeen