hedonista.me
MUDRA ART CUISINE
Mudra – znak ili pokret koji pomaže tok pozitivne energije. Mislim da nisam jedina koja je mislila da se radi o nekoj crnogorskoj mudri, ili mudroj đevojci. Mudra sa naglaskom na u ili a, tum…