heb.centernyc.com
אוסף פתגמים קצרים ומחזקים מוכנים להפצה ולחיזוק
רוצים להפיץ או לקרוא משפטים מחזקים? כנסו לשפע של משפטים מחזקים ותוכלו להפיץ מסר יומי מעוצב