heb.centernyc.com
דברי תורה קצרים לפרשת וילך
פרשת וילך - דברי תורה קצרים ומאירים על פרשת השבוע, עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים. אנא שתפו לזיכוי הרבים