heb.centernyc.com
מוזיאונים בניו יורק - לא רק המטרופוליטן
פעם הבאה שבאים מבקרים מהארץ אל תהיו בהיסטריה. הפתיעו אותם במוזיאון מעולה. לא חייב להיות אומנות או היסטוריה. מוזיאונים מובילים בניו יורק.