heb.centernyc.com
לקראת גימל תמוז - אמרות, ציטוטים, פתגמים ומשפטים של הרבי מליובאוויטש
לקט פתגמים יומיים מפי הרבי מליובאוויטש. מוכן להפצה ושיתוף. הרבי מליובאוויטש – מה צריך לעשות לדיכאון לגרש את העצבות מרה שחורה ועצבות צריך לגרשם כלה ממחנה ישראל יהיה מה שיהיה ואיננה מביאה תועלת ואדרבה הרי היא סיבה ומקום לכל ענייני הירוס. הרבי מליובאוויטש על כוח הנשים כוח הנשים בשני רגעים קריטיים בתולדות עם …