heb.centernyc.com
שוטה, פיקח חכם - משפט יומי מחזק
פתגמים ומשפטים על חכמה ושטות - מוכן להפצה עם באנארים יפים. ומאירי עיניים ממגוון גדולי החסידות שוטה, פיקח חכם - משפט יומי מחזק