heb.centernyc.com
ווידיאו 6 דקות על פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרה - תפילה שנענית מהר: לגימת חסידות 3 עם הרב שרגא זלמנוב "ויהי-הוא, טרם כילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבתואל בן-מלכה, אשת נחור אחי אברהם; וכדה, על-שכמה"