heb.centernyc.com
שקרים לבנים שאנשים מספרים
שקרים לבנים שאנשים מספרים: •השקר של הנשים – אני יורדת תוך 2 דקות, מתאפרת ובאה. •השקר של הגברים – מה פתאום, את לא כבדה. •השקר של הרווקים – אני לא רוצה מערכת יחסים עכשיו. •השקר של החתונות – חופה בשעה 19:30. •השקר של השיכורים – מחר ים על הבוקר. •השקר של הטלוויזיה – פרסומת קצרה …