heb.centernyc.com
תזריע מצורע: שיעור בחסידות על הפרשה
ווידיאו 4 דקות על פרשת תזריע מצורע. למה הבהמות קודמות בחוקי הטהרה לפני האדם?ת מה מלמדים אותנו הבהמות?