heb.centernyc.com
מה זה גמי ומה ראשי התיבות של גמי
לכן קושרים את הביכורים דווקא באמצעות 'גמי'. גמי – ראשי-תיבות "גדולים מעשי י-ה". ה'גמי' מזכיר לנו, שכל ההצלחה בפירות היא מממעשי ה' ומברכתו. זהו גם מה שנאמר בתהילים "ישא ברכה מאת ה'" על האדם להכיר תמיד שכל הברכה היא מאת ה'. רבי משה-לייב מסאסוב הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים …