heb.centernyc.com
מדריך מקוצר לראש השנה
מדריך מקוצר ומעשי לראש השנה הבא עלינו לטובה: ערב ראש-השנה: קמים מוקדם בבוקר לומר סליחות. –לאחר התפילה נוהגים לערוך "התרת נדרים" בפני שלושה או עשרה מהמתפללים, –נוהגים להרבות בצדקה ולעלות לקברי צדיקים ליל ראש השנה –מתפילת ערבית של ר"ה במשך עשרת הימים הראשונים של חודש תשרי עד לתפילת נעילה של יום הכיפורים אנו משבצים חמש …