heb.centernyc.com
קריעת ים-סוף בעבורנו
כשישב החסיד הנודע רבי הילל מפאריטש אצל ה'צמח-צדק', הסביר הרבי את המשמעות של קריעת ים-סוף בעבורנו, ואמר: בקריעת ים-סוף על כל אחד ואחד לקרוע את ה'ים' האישי שלו – את 'ים המחשבות' שלו, את כל המחשבות אשר אינן לרצון ה' וללכת ביבשה. הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או …