heb.centernyc.com
לכבוד כ"ד טבת יום ההילולא של האדמו"ר הזקן
10 עובדות חשובות על בעל התניא – רבי שניאור זלמן ברוכוביץ' מליאדי – האדמו"ר הזקן (במקור באידיש דעֶר אַלטעֶר רבי. מכונה גם הרב או בעל התניא והשולחן ערוך) הוא מייסדה של שיטת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי חב"ד. חיבר את ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד וכתב שולחן ערוך. מוצאי שבת פרשת שמות, …