heb.centernyc.com
המדריך המקיף לנתינת טיפ בניו יורק
צוות מרכז ניו יורק ערך תירגם ואסף נתונים על שאלת המאה דולר. כמה נהוג לתת טיפ בניו יורק. גם לאלה שנותנים לכם שירות קבוע וגם שירות רנדומלי. כנסו למרכז ניו יורק