heb.centernyc.com
ווידיאו 6 דקות על פרשת ויצא 
פרשת ויצא לאור החסידות- לגימת חסידות 3 עם הרב שרגא זלמנוב למה יעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית? מה ההבדל בין הר? שדה? ובית? ואיך זה קשור לגאולה? על כל זה ועוד בשיעור וידיאו 6 דקות על פרשת ויצא עם הרב שרגא זלמנוב לגימת חסידות 3 ללמוד עוד על פרשת ויצא בקרו באתר מרכז ניו …