heb.centernyc.com
הקונסוליה בניו יורק - איך לחדש דרכון ועוד | אין שגרירות ישראלית בניו יורק.
רוצים לדעת איך מחדשים דרכון בניו יורק, צריכים אישור נוטריוני? תעודת מעבר, הסדרה של מעמד צבאי או אפילו סיוע ויעוץ לתושבים חוזרים, קבלו את כל רוב המידע על הקונסוליה בניו יורק בעמוד 1. הודעה לקהל:המחלקה הקונסולרית בקונסוליה הישראלית בניו יורק הכריזה על מעבר לשירותים קונסולרים בקביעת תור בלבד. טרם הגעתכם לקבלת שירות קונסולרי, הכנסו לאתר הרשמי, …