heb.centernyc.com
הילולת רבי נתן מנמירוב, זיע"א - י טבת | 10 דברים עיקריים על הצדיק זכותו תגן בעדנו אמן!
רבי נתן שטרנהרץ, המוכר גם כרבי נתן מברסלב או רבי נתן מנמירוב, או בשמו העממי מוהרנ"ת (ט"ו בשבט ה'תק"ם – י' בטבת ה'תר"ה, 22 בינואר 1780 – 20 בדצמבר 1844) היה תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, מפיץ תורתו המרכזי, ומנהיגה-בפועל של חסידות ברסלב אחרי מות רבו. 10 דברים עיקריים על הצדיק זכותו תגן בעדינו …