heb.centernyc.com
הגיגים ודברי תורה לשולחן שבת פרשת וישלח באור חסידות חב"ד
פרשת וישלח ויהי בבוקר והנה היא לאה השבוע נסגר מעגל שנפתח בשבוע שעבר. יעקב רצה להתחתן עם רחל, ועבד למענה שבע שנים. השקיע בה עשרות אלפי שעות עבודה בשווי כמיליון ש"ח. ואז, בחסות החשיכה, התרחשה אחת הקומבינות הגדולות בהיסטוריה שלנו… כשהתחיל להאיר, התבררה התרמית, "ויהי בבוקר והנה היא לאה". יעקב לא נכנס לדיכאון ולא אמר ללאה …