heb.centernyc.com
פרשת נשא - ווידיאו 12 דקות- באור החסידות
פרשת נשא -קל לעשות מצוות? לגימת חסידות 2 עם הרב שרגא זלמנוב 1. פרשת נשא בדרך כלל קוראים אחרי שבועות מדוע? 2. האם יש קשיים לעשות מצוות? לגימת חסידות 2 עם הרב שרגא זלמנוב פרשת נשא לעילוי נשמת אייל בן יפה ורוברט הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או …