heb.centernyc.com
דווקא בזמן הירידה, זה הזמן המסוגל ביותר לפעול ישועות
הרחמים של ה' לא כלים אף פעם, כמו שאנו אומרים בתפילה: "הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך"…וכאשר האדם מאמין כך הוא לא נחלש מהתפילה. חוק חקק הקדוש-ברוך-הוא צריך האדם לדעת שעל כורחו חייב הוא להתפלל על כל דבר בחייו. זהו יסוד בבריאה – אין נותנים לאדם שום דבר ללא תפילה, כמו …