heb.centernyc.com
דברי תורה קצרים לפרשת תרומה
תהיו מוכנים לשולחן שבת פרשת תרומה. הגיגים תמונות משפטים ודברי תורה חסידיים מלאים באור לפרשת תרומה. מוכן להפצה ולהדפסה