heb.centernyc.com
דברי תורה קצרים לפרשת משפטים
מיגוון של דיברי תורה קצרים על פרשת משפטים, הגיגים ודברי חסידים. . תהיו מוכנים לשולחן שבת פרשת משפטים. כל החומרים מוכנים להדפסה ולהפצה