heb.centernyc.com
דברי תורה קצרים לפרשת וארא
תהיו מוכנים לשולחן שבת : פרשת וארא ספר שמות דברי תורה קצרים באור החסידות. מלווה בוידיואים על הפרשה. ובאנארי פוטו שופ בהתאם לנושאים מוכן להפצה