heb.centernyc.com
One World Observatory ביקור בבנין הכי גבוה בניו יורק
בשעה טובה נפתח מחדש מרכז הסחר העולמי בניו יורק הבניין הוא הבניין הכי גבוה בארה"ב וכמובן בניו יורק. מה שהופך "למקום" לראות את ניו יורק מגבוה. בקרו במרכז הסחר העולמי